Al´s Onsdagsgolf.

 

Beskrivning av vad som visas på registreringssidan.

 

Cell nr A1,   Förnamn Efternamn.

Cell nr E1,   Spelhandicap.

Cell nr P1,   Kvoten som reglerar reducering av spelhandicap till Eclectic handicap.

Cell nr R1,   Det beräknade Eclectic handicapet.

Cell nr T1,   Summan av de totalt erhållna Eclectic slagen.

Cell nr Y1,   Antalet spelade tävlingar.

Rad nr 2,    Hål nr.

Rad nr 3,    Hålets par.

Rad nr 4,    Hålets index.

Rad nr 5,    C. & H. Side Match resultat.

Rad nr 6,    Särskiljning veckotävling, senaste spelade rond brutto.

Rad nr 7,    Reserverad rad.

Rad nr 8,    Särskiljning Eclectic, aktuellt brutto.

Rad nr 9,    Eclectic resultat.

Rad nr 10,   Mall för registrering av spelad rond resultat.

Rad nr 11,   Mall för erhållna slag Eclectic.

Rad nr 12,   Rubriker.

Rad nr 13,   Om ingen tävling har spelats visas standard värden. När tävling spelats visas värden för senaste rond.

Rad nr 14,   Erhållet resultat i Eclectic från ronden på ovanstående rad,

lägsta värde på hålet flyttas till rad nr 9.

 

Beskrivning av dolda kolumner på registreringssidan.

 

Kolumnerna AA t.o.m. AT, Fördelar erhållna Eclectic slag för minus (-) hcp.

Värdet visas på rad 11, efter det att Makro programmet har körts.

 

Kolumnerna AU t.o.m. BO, Fördelar erhållna Eclectic slag för plus (+) hcp.

Värdet visas på rad 11, efter det att Makro programmet har körts.

 

Kolumnerna BP t.o.m. CH, summerar netto värden Eclectic.

Värdet visas på rad 9, efter det att registrering av resultat har utförts.

 

Kolumnerna CJ t.o.m. CN, summerar delvärden och totalvärde Side Match.

Värdet visas på rad 5, efter det att registrering av resultat har utförts.

 

Kolumnerna CP t.o.m. CX, summerar särskiljning brutto värden Eclectic.

Värdet visas på rad 8, efter det att registrering av resultat har utförts.

 

Filnamn i Word = Vad visas på registreringssidan-2019-11-24.docx

Filformat www = Webbsida, filtrerad (*.htm;*.html)

Denna sida ändrad av P-S den 24 november 2019.