Al´s Onsdagsgolf.

 

Beskrivning av vad som visas på registreringssidan.

 

Cell nr A1,   Förnamn Efternamn.

Cell nr E1,   Spelhandicap.

Cell nr P1,   Kvoten som reglerar reducering av spelhandicap till Eclectic handicap.

Cell nr R1,   Det beräknade Eclectic handicapet.

Cell nr T1,   Summan av de totalt erhållna Eclectic slagen.

Cell nr Y1,   Antalet spelade tävlingar.

Rad nr 2,    Hål nr.

Rad nr 3,    Hålets par.

Rad nr 4,    Hålets index.

Rad nr 5,    Rasta match resultat.

Rad nr 6,    Särskiljning veckotävling, senaste spelade rond brutto.

Rad nr 7,    Baxer Corner resultat.

Rad nr 8,    Särskiljning Eclectic, aktuellt brutto.

Rad nr 9,    Eclectic resultat.

Rad nr 10,   Mall för registrering av spelad rond resultat.

Rad nr 11,   Mall för erhållna slag Eclectic.

Rad nr 12,   Rubriker.

Rad nr 13,   Om ingen tävling har spelats visas standard värden, i cell A13 datum som hämtas från filen, A_Makro_2015-01-01.xlsx, uppdatera cell A9 inför varje nytt år. I cell X13 står det fasta värdet 99, i cell Y13 0,0. Som används av listan i filen, Vecka_Netto_Resultat-2013-01-04.xlsx.

Rad nr 13,   När tävling spelats visas värden för senaste rond.

Rad nr 14,   Erhållet resultat i Eclectic från ronden på ovanstående rad,

lägsta värde på hålet flyttas till rad nr 9.

Rad nr 15,   Här visas nu Rad nr 13.

 

Filnamn = Vad visas på registreringssidan.docx

Denna sida ändrad av P-S den 17 november 2014.