Al´s Onsdagsgolf. Tävlingsregler 2023.

 

1.        De vanliga golfreglerna gäller i alla sammanhang.

2.        De förtryckta scorekorten skall lämnas in till tävlingsledningen, felaktigt eller oläsligt scorekort = Spelaren diskvalificeras.

3.        Spelare skall under året uppnå en ålder av lägst 30 år.

4.        Det TEE spelaren börjar på gäller resten av säsongen.

5.        Högsta tillåtna spelhandicap är -22 från TEE 56 och -17 från TEE 48.

6.        Slagspelstävling med handicap, ett pris per var 6:e spelare, pristagarna rangordnas enligt särskiljningsreglerna i tävlingshandboken, se sidan ”Särskiljning”.

7.        Lagmatchen (bäst-boll och sämst-boll), slagen ligger på bästbollen, fastställ skillnaden mellan lagens spelhandicap, reducera skillnaden med 1/4 del, begränsa skillnaden till max 18 slag, gäller från Tee 56 och Tee 48.

8.        Al´s Side Match, side matcherna spelas med spelhandicap enligt punkt 5, vunnen match 1 p, delad 0,5 p, skillnaden mellan två spelare begränsas till max 18 slag i individuella matchspelet från Tee 56 och Tee 48.

9.        Om en TVÅ-BOLL eller TRE-BOLL deltar i tävlingen, resultatet räknas för, Al´s Side Match, Stahre Eclectic Running Eclectic ¼ reducering av spelhandicap.

10.     Anmälan kan ske individuellt, eller i par. En i laget skall vara medlem i EsGK, tävlingsledningen kan bortse från denna bestämmelse, anmälan sker på lista i klubbrummet.

11.     Antal anmälningar är begränsat till max 44 spelare, om överanmälning sker står dessa på tur om någon stryker sig på anmälningslistan.

12.     Vid färre än 20 deltagare ställs tävlingen in.

13.     Endast sen start kan begäras, i detta fall fylls starttiderna upp bakifrån med början från sista boll.  

14.     Du får ta med en gäst, greenfee betalas av gästen, gästen får spela en gång utan att betala medlemsavgift, därefter gäller medlemsavgift.

 

 

Filnamn i Word = Tavlingsregler-2023-03-20.docx.

Filformat www = Webbsida, (*.htm;*.html)

Denna sida ändrad av P-S den 4 maj 2023.