Al´s Onsdagsgolf. Tävlingsregler 2018.

 

1.     De vanliga golfreglerna gäller i alla sammanhang.

2.     De förtryckta scorekorten skall lämnas in till tävlingsledningen. Felaktigt eller oläsligt scorekort = Spelaren diskvalificeras.

3.     Slagspelstävling med handicap, ett pris per var 6:e deltagare, pristagarna rangordnas enligt särskiljningsreglerna i tävlingshandboken, läs mer på sidan ”Särskiljning”.

4.     Högsta tillåtna spelhandicap är -22, från GUL TEE och från RÖD TEE gäller -17. Samt att det TEE deltagaren börjar på gäller resten av säsongen.

5.     Lagmatchen (bäst-boll och sämst-boll). Slagen ligger på bästbollen. Fastställ skillnaden mellan lagens spelhandicap, reducera skillnaden med 1/4 del, begränsa skillnaden till max 18 slag. Gäller från Gul & Röd Tee.

6.     Rasta Match. Sidematcherna spelas med spelhandicap enligt punkt 4. Vunnen match 1 p, delad 0,5 p. Skillnaden mellan två spelare begränsas till Max 18 slag i individuella Matchspelet från Gul-Tee och Röd-Tee.

7.     Om en TVÅ-BOLL eller TRE-BOLL deltar i tävlingen: Resultatet kommer att räknas för: Stahre Eclectic, Baxer Corner, Rasta Match.

8.     Deltagare skall under året uppnå en ålder av lägst 30 år.

9.     Anmälan sker i par, en i laget skall vara medlem i EsGK, tävlingsledningen kan bortse från denna bestämmelse. Anmälan sker på lista i klubbrummet.

10. Antal anmälningar är begränsat till max 44 deltagare. Om överanmälning sker står dessa på tur om någon stryker sig på anmälningslistan.

11. Att begära TIDIG eller SEN start behandlas av tävlingsledningen efter sunt förnuft.

12. Du får ta med en gäst. Greenfee betalas av gästen. Gästen får spela en gång utan att betala medlemsavgift. Därefter gäller medlemsavgift.

13. Mer att läsa om ANMÄLNINGSLISTA LAG / SINGEL och vad som gäller vid ojämnt antal deltagare se Rubrik ”FÖRE TÄVLING”.

 

Stahre Eclectic, Running Eclectic, ¼ reducering av spelhandicap, Eclectic score räknas.

Baxer Corner, Hål nr 4, 5, 6 och 7. Eclectic score räknas.

 

 

Filnamn i Word = Tavlingsregler-2018-01-01.docx

Filformat www = Webbsida, filtrerad (*.htm;*.html)

Denna sida ändrad av styrgruppen den 29 november 2017.