Al´s Onsdagsgolf. Tävlingsregler 2019.

 

1.     De vanliga golfreglerna gäller i alla sammanhang.

2.     De förtryckta scorekorten skall lämnas in till tävlingsledningen. Felaktigt eller oläsligt scorekort = Spelaren diskvalificeras.

3.     Slagspelstävling med handicap, ett pris per var 6:e deltagare, pristagarna rangordnas enligt särskiljningsreglerna i tävlingshandboken, läs mer på sidan ”Särskiljning”.

4.     Högsta tillåtna spelhandicap är -22, från TEE 56 och från TEE 48 gäller -17. Samt att det TEE deltagaren börjar på gäller resten av säsongen.

5.     Lagmatchen (bäst-boll och sämst-boll). Slagen ligger på bästbollen. Fastställ skillnaden mellan lagens spelhandicap, reducera skillnaden med 1/4 del, begränsa skillnaden till max 18 slag. Gäller från Tee 56 och Tee 48.

6.     Challe och Hasses Side Match. Sidematcherna spelas med spelhandicap enligt punkt 4. Vunnen match 1 p, delad 0,5 p. Skillnaden mellan två spelare begränsas till Max 18 slag i individuella Matchspelet från Tee 56 och Tee 48.

7.     Om en TVÅ-BOLL eller TRE-BOLL deltar i tävlingen: Resultatet kommer att räknas för: Stahre Eclectic, Baxer Corner, Challe och Hasses Side Match

8.     Deltagare skall under året uppnå en ålder av lägst 30 år.

9.     Anmälan kan ske individuellt, i par eller som två par i en 4-boll , en i laget skall vara medlem i EsGK, tävlingsledningen kan bortse från denna bestämmelse. Anmälan sker på lista i klubbrummet.

10. Antal anmälningar är begränsat till max 44 deltagare. Om överanmälning sker står dessa på tur om någon stryker sig på anmälningslistan.

11. Endast sen start kan begäras. I detta fall fylls starttiderna upp bakifrån med början från sista boll. Detta gäller även de som anmält sig som 4-boll.

12. Du får ta med en gäst. Greenfee betalas av gästen. Gästen får spela en gång utan att betala medlemsavgift. Därefter gäller medlemsavgift.

13. Mer att läsa om ANMÄLNINGSLISTA LAG / SINGEL och vad som gäller vid ojämnt antal deltagare se Rubrik ”FÖRE TÄVLING”.

 

Stahre Eclectic, Running Eclectic, ¼ reducering av spelhandicap, Eclectic score räknas.

Baxer Corner, Hål nr 4, 5, 6 och 7. Eclectic score räknas.

 

 

Filnamn i Word = Tavlingsregler-2019-04-12.docx

Filformat www = Webbsida, filtrerad (*.htm;*.html)

Denna sida ändrad av styrgruppen den 10 april 2019.