Al’s Onsdagsgolf. Säsongen startar 2020-07-01 i reducerad omfattning.

 

2020-06-15

 

Kopierad text: Den 29 maj kom Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för idrottstävlingar och från den 13 juni hävs reserestriktionerna inom Sverige.

Baserat på detta har SGF uppdaterat riktlinjerna för Golfsverige och ger grönt ljus för tävlingsverksamhet från och med 1 juli, med vissa restriktioner för att minska smittspridningen som anges i de tillfälliga tävlingsvillkoren.

Läs mer om vad som gäller för olika typer av tävlingar i flikarna för klubb- och distriktstävlingar respektive förbundstävlingar.

 

Al´s Onsdagsgolf ”Styrgrupp” har beslutat att följande gäller tills vidare för säsongen från 1 juli 2020. Vi uppmanar våra medlemmar att läsa Folkmyndigheten och Svenska Golfförbundets råd och anvisningar. En övergripande text hittar Du på golf.se under rubriken ”OM GOLFSVERIGE” och Covid-19. Riktlinjer för tävlingsverksamhet. Där kan Du ladda ner de tillfälliga tävlingsvillkor som gäller från och med 1 juli 2020. Här finns sex sidor + några länkar med ytterligare information.

 

-  Tävlingen spelas resten av säsongen som en veckopristävling. Anmälningsavgiften (50 kr/deltagare) kommer att delas ut som veckopris senast nästa onsdag. Priser kvitteras som vanligt ut från restaurangen genom att ett ”köpkort” laddas med aktuellt belopp. Om kortet laddas med minst 500 kr får Du 10 % extra att handla för.

 

-  Anmälan görs direkt i GIT som ”SINGELANMÄLAN” (som en vanlig klubbtävling i EsGK) senast tisdag kl. 16:00. Tävlingen heter Als Onsdagsgolf (+ aktuellt speldatum), där anmäler Du dig till nästkommande onsdag. Anmälningar kan göras 8 dagar innan aktuell Onsdagsgolf.

 

-  I händelse av ojämnt antal deltagare kommer de sist anmälda att få spela i en 3-boll eller 2-boll. Kom ihåg, den som anmäler sig sent riskerar att få spela en 2-boll eller 3-boll. Men, dessa bollar får de första starttiderna.

 

-  Startlista publiceras genom GIT tisdag kväll, ca kl. 20:00.

 

-  Din bolls förtryckta SCOREKORT finns i KLUBBRUMMET, minst 30 minuter innan första boll går ut. Obs! Endast ett scorekort per boll. Vill Du föra en egen score får Du ta med ett blankt scorekort.

 

-  Bollansvarig inkasserar startavgiften 50 kr av var och en och ”Swishar” 200 kr till Teden på tel.nr. 070-554 39 48 i samband med att scorekortet lämnas in efter tävling. Se till att vara tydlig på meddelanderaden så att Teden ser vilka betalningen avser och vem avsändaren är.

 

-  Bollansvarig kontrollerar deltagarnas exakta HcP samt erhållna slag. Scorekortet måste vara tydligt ifyllda.

 

-  Bollansvarig ansvarar för att scoreresultaten är rätt ifyllda och att alla i bollen muntligen har godkänt scoreresultatet per hål. Deltagarnas bruttoscore summeras vid registrering i GIT och HcP uppdateras automatiskt i GIT.

 

-  Medlemsavgift: Ingen särskild medlemsavgift kommer att debiteras för år 2020.

Tävlingsregler finns att läsa på Al´s Onsdagsgolfs hemsida (www.alsonsdagsgolf.se). Obs! Vi spelar endast veckopristävling. Från Tee 56 gäller max 22 slag och från Tee 48 gäller max 17 slag. Ditt exakta HcP justeras efter det spel-HcP Du har.

Annan info!

Inga bollar får ”skänkas”. Vi spelar slagspel och alla bollar skall hålas ut för att vara med i veckopristävlingen.

 

Bunkrar, lokal regel, lägesförbättring i bunkrar.

Bunkerkrattor skall ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba. En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål. Under förutsättning att området i bunkern, där bollen ligger är dåligt iordninggjort av tidigare spelare.

 

Styrgruppen