Al’s Onsdagsgolf                                      2021-04-20

 

Följande gäller tills vidare för säsongen 2021.

 

-        Fortsatt Tävlingsstopp i Golfsverige

Den 19 april fattade Svenska Golfförbundet ett nytt beslut med anledning av den pågående coronapandemin, att all tävlingsverksamhet i Golfsverige ska ställas in tills vidare. Beslutet gäller      t om16 maj.

Den 26 april tas ett nytt beslut av SGF, medför det någon förändring så återkommer med besked.

 

-        SÄLLSKSPSSPEL GÄLLER TILLS VIDARE

Med anledning av att Al´s Onsdagsgolf ”inte” arrangerar någon form av tävling förrän nya direktiv kommer från SGF utgår medlemsavgift och spelavgift tills vidare.

 

 

-        Anmälan görs på lista som finns uppsatt i klubbrummet, senast tisdag kl. 16:00 i aktuell vecka. Skriv ditt golf-id, namn, vilket tee du spelar ifrån samt markera med ”klammer”( } ) om du önskar spela med någon särskild person som finns uppskriven på listan.

 

Anmälningslistan för nästkommande vecka spel sätts upp på anslagstavlan i klubbrummet onsdag förmiddag veckan för nästa veckas spel

 

Ni som redan är uppskrivna för spel den 5 maj behöver kompl. med vilket tee ni vill spela ifrån

 

Genom att SGF avrådan för tävlingsspel gäller kan vi inte heller använda oss av GIT Tävling för anmälan

 

1.      Al´s Onsdagsgolf har kvar bokade starttider från 12:30 till 14:10 med 10 min mellan bollarna. Tiderna kan Ej bokas av någon utomstående.

 

2.      Max antal deltagare 44 st. Men, om det visar sig att intresset är svalt för sällskapsspel. Då kommer vi att minska ner på förbokade tider.

 

3.      Medlemmarna kommer att under tisdagskvällen få e-post där det framgår vilken starttid som har tilldelats. Medlemmen uppmanas att vara vid första tee senast 5 minuter före tilldelad starttid.

 

4.      I händelse av ojämnt antal deltagare kommer de sist anmälda att spela i en 3 eller 2-boll.

 

5.      Den 19 maj har vi en avvikande starttid då bana är bokad av annan aktivitet och för att inte störa detta så har vi gått med på att ändrat våra tider till kl 11.30 – 12.52, hoppas att inte det skall väcka allt för starka känslor…….

 

 

-        Om tilldelad starttid Ej passar, är det upp till medlemmen att byta teetime med någon annan.

 

-        Förtryckta scorekort kommer att finnas i klubbrummet under onsdag förmiddag. Du är Din egen markör och lägg själv in Ditt resultat i GIT som sällskapsrond.

 

-        Om någon av deltagarna önskar äta lunch på restaurangen, då gäller individuell beställning som vanligt.

 

-        Om ni inte önskar framtida e-post avseende Al´s Onsdagsgolf, skicka ett SMS till 070-341 80 85 (PC).

 

Styrgruppen Al´s Onsdagsgolf