Al´s Onsdagsgolf

 

Info gällande golfspel 30 september och resten av säsongen (oktober).

 

Säsongen närmar sig sitt slut och nästa onsdag 30 sep. var det tänkt att avslutningen skulle vara. Styrgruppen har tagit bort avslutningen i år (p.g.a. Covid-19) men vi glömde att ändra tillbaka starttiderna från 11:00 – 12:30 till ordinarie startid 12:30 – 14:15.

 

Obs!  Första boll slår ut kl. 12:00 resten av säsongen.

 

1.      Anmälan sker i klubbrummet t.o.m. tisdag kl. 14:00 eller genom ett SMS till Teden

på tel. 070-554 39 48. Anmälningsordning gäller. Det innebär att de som anmäler sig sent löper större risk att få spela en 2 eller 3-boll, men en ev. sådan boll får förmånen att starta i första boll kl.12:00.

 

2.      Deltagarna ges möjlighet att begära sen start. Vi räknar med att antal deltagare resterande del av säsongen inte överstiger 28 st.

 

3.      Lottning sker tisdag kväll eller onsdag f.m. Startlista kommer att finnas på anslagstavlan i klubbrummet från kl. 11:00.

 

4.      Teetime från kl. 12:00, 12:07, 12:15, 12:22, 12:30, 12:37, 12:45 och 12:52.

 

5.      Tacksam om alla är på plats i klubbrummet ”senast” 11:30.

 

6.      Scorekort sköts av någon i bollen. En i bollen hämtar ett blankt scorekort i shopen.

 

7.      Ev. lägesförbättringar på spelfältet avgör deltagarna i bollen för. Deltagarna tävlar endast mot de andra i samma boll.

 

8.      HcP-justering svarar var och en för.

 

9.      Ingen veckopristävlig. Endast vanliga onsdagsbett.

 

10.   Styrgruppen återkommer med info (se vår hemsida,(Alsonsdagsgolf.se) gällande hur många onsdagar vi fortsätter att spela under oktober. EsGK har för avsikt stänga ner GIT och då blir vi hänvisade att använda bollränna. Datum för det är inte fastställt ännu.

 

 

Hälsningar

 

Styrgruppen