Al´s Onsdagsgolf.

 

Kontakta oss.

 

Ändring i medlemsregistret av telefonnummer, Golf-ID, E-postadress och medlemsuppgifter,

skicka E-post till kassör Pelle Corell.

 

Tävlingsledare:             Mats Lundström.       E-post, lundstrom_mats@telia.com

 

Bitr. tävlingsledare:       Jan Andersson.        E-post, janneV7@telia.com

 

Sekreterare:                 Eddie Jaurinder.       E-post, eddie@jaurinder.se

 

Kassör:                        Pelle Corell               E-post, pelle.corell@telia.com

 

Adjungerad:                  Kenneth Sterner       E-post, sterner.kenneth@icloud.com

                                   

Hemsida:                      Per-Sune Forsberg.  E-post, resultat@alsonsdagsgolf.se

 

Läs mer på vår hemsida, www.alsonsdagsgolf.se

 

Filnamn = Kontakta_oss-2022-03-05.docx

Filformat www = Webbsida, (*.htm;*.html)

Denna sida ändrad av P-S den 5 mars 2022.