Insamlingsstiftelsen för Alastair Scott Robinson:s Minne.

 

Ni har väl upptäckt hur snyggt vårt klubbrum blivit?

Inför säsongen 2015 beslutade styrelsen i Alastair Scott Robinsons Minnesfond att fonden skulle stå för inköpen av möblemanget.

Under 2016 har inga nya insatser gjorts varför kapitalet i fonden idag uppgår till 140 000 kronor.

Årets bidrag har bestått i 6 300 kronor från Al's onsdagsgolfare, 2 500 kronor från veteranerna och 113 kronor som blev överskott av Al's shoot out, vilken för första gången avgjordes under den "spellediga" torsdagen i Eskilstuna-veckan.

Fonden ska verka i "Al's anda" och vi tar tacksamt emot förslag till lämpliga insatser.

Kontakta gärna Karin Scott Robinson, Pelle Corell, Eddie Jaurinder eller Kenneth Sterner med förslag.

 

Läs mer här, http://www.eskilstunagk.se/alastairs-minnesfond