Al´s Onsdagsgolf. Före tävling 2018.

 

 

1.     Anmälningslistan tas ned kl. 09:00 tävlingsdagen.

2.     Anmälningsavgift betalas till av tävlingsledningen utsedd person senast kl. 11:45.

3.     Lottningen äger rum kl. 11:45.

4.     Första start kl. 12:30 - Sista start c:a kl. 14:00.

5.     Medlemsavgift betalas av s.k. gamla medlemmar före första start.

ANMÄLNINGSLISTA LAG.

Om någon i laget får förhinder att delta gäller följande;

1.     Du eller ni i laget ordnar en ersättare samt skriver in den personen på listan med Golf-ID och Namn i nämnd ordning.

2.     Stryk den person som inte kan spela från listan. Men, partners namn skall STÅ KVAR på listans ordinarie plats och första namn som ”Söker partner” flyttas in på listan där den strukne var placerad.

3.     Om de andra som står uppskrivna som ”Söker Partner” blir ojämnt antal så får de möjlighet att ”ringa” in deltagare för att det skall bli en 4-boll.

4.     Om de inte lyckas får de spela en 2 eller 3-boll antingen kl. 12:30 eller som sista boll.

5.     Kontrollera att du har rätt spelhandicap på scorekortet.

ANMÄLNINGSLISTA SINGEL.

Om du får förhinder att delta gäller följande;

1.     Stryk dig från listan så fort som möjligt.

2.     Det kan också inträffa att det blir en spelare för mycket anmäld utöver jämna 4-bollar. Alla närvarande vid lottningen har då möjlighet att hjälpa till att få tag på ytterligare deltagare.

3.     Lyckas inte det så får den sist anmälde deltagaren stå över denna tävlingsdag.

 

 

Filnamn i Word = Fore_tavling-2018-01-01.docx

Filformat www = Webbsida, filtrerad (*.htm;*.html)

Denna sida är ändrad av styrgruppen den 29 november 2017.